About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

HUSET - ett traumatiskt scenario

Front page for HUSET - ett traumatiskt scenario

RPG system: Freeform
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Sus Henrikson
✏️Calle Sanglert
OrganizerSus Henrikson
OrganizerCalle Sanglert

Download

Zip Scenario [Swedish] (0.6 MB)

Description

Ingenstans att ta vägen. Ingenting att göra. Ingenting - utom att umgås med familjen... och minnas. Sommaren övergår sakta i höst.

OBS! Scenariot bygger enbart på karaktärernas inbördes relationer och kaotiska psyken och bedömningen bygger bara på rollspel och allmän spelglädje.

Played at

GothCon XX (1996)

TriviaSend corrections for this page