Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

HUSET - ett traumatiskt scenario

Front page for HUSET - ett traumatiskt scenario

RPG system: Fri form
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Sus Henrikson
✏️Calle Sanglert
OrganizerSus Henrikson
OrganizerCalle Sanglert

Download

Zip Scenariet (0,6 MB)

Description

Ingenstans att ta vägen. Ingenting att göra. Ingenting - utom att umgås med familjen... och minnas. Sommaren övergår sakta i höst.

OBS! Scenariot bygger enbart på karaktärernas inbördes relationer och kaotiska psyken och bedömningen bygger bara på rollspel och allmän spelglädje.

Played at

Gothcon XX (1996)

TriviaSend corrections for this page