About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

GURPS (GothCon 1996)

RPG system: GURPS
Participants: 1 GM, 4-6 players

Organized by

Whacko Knights

By

OrganizerMikael Hasteus
OrganizerFredrik Jonson

Description

Mellan baronierna Bräcke och Eldran har i alla tider fred rått, men under det senaste året har kraftig ovänskap blossat upp och idag ligger flera gränsgårdar nedbrända och befolkningen lever i skräck.

Varhelst sådant lidande finnes dras naturligtvis även äventyrslystna män och kvinnor, ädla riddare för att ställa onda gärningar till rätta, präster att hela skadade själar, läkare att hela sargade kroppar, och allehanda patrask som söker vinning i andras sorg.

Played at

GothCon XX (1996)

TriviaSend corrections for this page