Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Drakar & Demoner (FrunCon 1992)

RPG system: Drakar och Demoner Expert
Participants: 1 GM, 6 players

By

OrganizerAndreas Rönnerdahl
OrganizerDaniel Rönnerdahl

Description

Spela heroisk hjälte i Ereb Altor. Över våldsamma hav och genom skumma städer färdas ni denna gång.

Played at

FrunCon 92 (1992)


Send corrections for this page