About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Actu Teitigisti

RPG system: Pendragon
Participants: 1 GM, 4-6 players

By

OrganizerOscar Hafvenstein

Description

England år 528 e. kr. På tronen sitter kung Arthur Pendragon. Men tiderna är hårda, det är långt kvar till hans Pax Britannia uppfylls.

I konungadömet Norgales, långt upp i det vi idag kallar Wales, samlas riddarie och adelsmän för årlig jakt och fest. Men kung Pendragon anar oråd då kungen av Norgales öppet har gått emot enandet av England. Ni har sänts dit för att bevaka eventuella upprorsförsök.

I dessa mystiska skogar sägs det finnas svartalfver och drakar bland alla hedniska människor. Få är de riddare som är modiga nog att äventyra i dessa skogar, Här lever de keltiska gudarna kvar och kristna missionärer möts av blanka klingor och
ogudaktig fönedring.

Hit skal ni färdas, ni trogna kristna riddare, för att möta ovädret som Merlin, ärkedruiden, förutspått.

Played at

D.E.G. (1992)


Send corrections for this page