Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Cyberpunk (CalCon 1996)

RPG system: Cyberpunk 2020
Participants: 1 GM, 5 players

By

OrganizerStefan Wärnlund

Description

Året är 2020. Det är en mörk framtid och nere på gatorna överlever endast den starke. Högt uppe i megakomplexen sitter
"maktens män" och styr över dig. Förstärkt med cybernetisk teknologi slår du desperat tillbaka för att överleva.

"Remember that information is the ultimate form of power..."

Played at

CalCon III - Ab Ovo (1996)


Send corrections for this page