Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Cyberpunk (CalCon 1995)

RPG system: Cyberpunk 2020
Participants: 1 GM, 5 players

By

OrganizerRasmus Rasmussen
OrganizerStefan Wärnlund

Description

Året är 2013. Corporationerna försöker slå tillbaka statens desperata försöka att hålla kvar makten. När corporationerna kommer över ett vapen som kommer att få ett bittert slut på kriget, är givetvis inte staten sen att sno åt sig det.

Nu är det ditt jobba att tillsammans med dina "vänner" hämta tillbaka vapnet... till varje pris!

Played at

CalCon '95 (1995)


Send corrections for this page