About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Kult (BSK 1996)

Front page for Kult (BSK 1996)

RPG system: Kult
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Kalle Andersson
✏️Pär Jorwén

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.5 MB)
PDF Characters [Swedish] (0.3 MB)

Description

expressionism subst. ~en.
konstriktning som söker ge (stark) uttryck för subjektiva känslor på bekostnad av verklighetsbeskrivningen.

surrealism subst. ~en.
konstrikting som söker återge drömmens fria flöde av associationer.

jul subst. ~en -ar .
stor högtid.

uteliggar/e subst. ~(e)n=,best. plur. ~na
hemlös person som sover utomhus under primitiva förhållanden.

kult subst. -en -ar.
en gemensam dyrkan av viss gud eller annan helig företeelse, som utövas genom fastställda högtidliga handlingar.

Played at

Borås Spelkonvent 14: Domesticus Gargarizatus (1996)

TriviaSend corrections for this page