About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

I väntan på den kalla sömnen

RPG system: Kult
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Kalle Andersson
✏️Pär Jorwén

Description

Diupt nere i de eviga salarna som aldrig varir tysta. arbetade den väldiga enheten enträget vidare. På de matta stålväggarna reflekterade för ett ögonblick det fräna ljuset från en monochrom display, när en sektion pneumatiska stålpistonger dunkande sattes i arbete i ännu en 436 sekunders fas. Miltals upp initierades synkront en subrutin, som startade fem serviceenheter. Metalliska röster snattrade kallt på sitt enformiga, binära språk, när de påbörjade sitt underhållsarbete.

Plötsligt bröts monotomin av ett meddelande på indikeringsskärmen:

DIREKTIV: 5
FAS: 3
RUTIN: 12
PÅBÖRJAD

Metalliska fingrar knackade förnöjsamt på den florentinska glasvasen. Snart kanske den långa väntan skulle vara över. Samtidigt fortsatte maskinen arbeta som den alltid skulle göra: Oförtrutet väntande, rutinmässigt agerande, dunkande, gnissIande, sprakande. pulserande, blänkande...
Bidande sin tid.

Played at

Borås Spelkonvent 13: Me Traici Supra, Scotte! (1995)


Send corrections for this page