Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

Arvet (BSK 1994)

RPG system: Drakar och Demoner
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Ulf Hansson
✏️Erik Sala

Description

"Saltvattnet stänker i ditt ansikte då du seglar över det lilla sundet. En okänd, liten ö väntar på dig, och enligt testamentet är den faktiskt DIN!"

Played at

Borås Spelkonvent 12: Auri Sacra Fames (1994)


Send corrections for this page