About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Warhammer Fantasy Roleplay (SydCon 1)

RPG system: Warhammer Fantasy Roleplay
Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

Jade Sceptrum

By

OrganizerTomas Ruzic

Description

I mörkalvernas rike, Naggarond, styr översteprästinnan Rhudd Cynkaet sitt blodtörstande folk. Hennes högsta önskan är att erövra sina sedan urminnes tider hatade grannars, högalvernas, land längre söderut. Hon har äntligen efter flera decenniers slit mobiliserat en tillräckligt stark armé. I Lothern, högalvernas huvudstad, är de äldstes råd fortfarande olyckligt omedvetet om det fruktansvärda hotet från norr.

Played at

SydCon '92 (1992)


Send corrections for this page