Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

I skuggan av Madame Guillotine

RPG system: Vampire: The Masquerade
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Johan Englund
✏️Tom Lindahl
OrganizerJohan Englund
OrganizerTom Lindahl

Download

PDF Scenario [Swedish] (4.8 MB)

Description

Året är 1789, i Frankrike lider befolkningen svårt av missväxt, hög inflation och åratal av tung beskattning. Rikets statsskuld är astronomisk och varje försök till reformer har effektivt blockerats av aristokratin. Konungen Louis XVI tvingas sammankalla nationalförsamlingen, en rådgivande instans sammansatt av representanter från de tre stånden, som inte sammanträtt på nära tvåhundra år.
De styrande missbedömer dock situationen som snart glider dem ur händerna, då liberala idéer har spridit sig i församlingen. Borgare och bönder driver frågan att varje delegat i församlingen skall ha en röst, vilket skulle innebära majoritet för dessa. I desperation planerar konungen och aristokratin kväsa situationen med vapenmakt och kallar in lojala legosoldater. Nationalförsamlingen förklarar sig dock företräda folkviljan, varpå tillskyndande parisbor kommer till undsättning och stormar palatset i Versailles. Louis XVI och hovet tvingas till Paris varpå hans tidigare totalitära makt bryts. Feodalsystemet avskaffas och aristokratin förlorar sin skattefrihet och de flesta andra privilegier man åtnjutit. Många adelsfamiljer flyr och går i landsflykt av rädsla för repressalier.

Paris vandöda invånare är fullkomligt oförberedda på det inträffade och tas formligen med byxorna nere. Den aristokrati som varit en betydande del av Camarillans och då framförallt klan Toreadors maktbas flyr Paris. På revolutionens första dag stormas och ödeläggs den gamla befästningen Bastiljen i Paris,. den plats som av flera säkra källor utpekats som Fursten av Paris hemvist. En svag och i mångt och mycket oenig Ventrue-Brujah-Tremerekoalition tar makten, men har svårt att kontrollera den eskalerande situationen i staden.

Den svenske greven Axel von Fersen har ett intimt och ytterst delikat förhållande till den franska drottningen Marie Antoinette. Den unge greven har slagits mot engelsmännen under amerikanska frihetskriget, ägt ett regimente legosoldater i fransk sold, samt under många år agerat särskilt sändebud åt den svenska konungen Gustav III vid det franska hovet. Revolutionen och förändringarna i statsskick i Frankrike förskräcker Gustav III, som genast utnämner von Fersen till svensk ambassadör i Paris. Dennes rapporter till konungen hamnar i klorna på Johann von Creutz - Sabbatens ärkebiskop av Stockholm. Han lyckas uttyda prekär och ytterst intressant information ur dokumentet, och då inte bara genom det som skrivits. Drottningen Marie Antoinette, som ärkebiskopen vet har kopplingar till högt uppsatta Toreadorer i Paris, har bett sin förtrogne von Fersen om hjälp. Drottning har även anförtrott honom att det finns något av särskild vikt i hennes vård, som man till varje pris måste rädda ur landet. Detta väcker givetvis den äregirige ärkebiskopens nyfikenhet och fyra av hans mest betrodda spioner skickas omgående till Paris

Upplev vad Herman Lindkvist inte vågat berätta! Ett "historiskt" Vampire: The Masquerade scenario satt i revolutionens Paris.

Played at

LinCon (2001)


Send corrections for this page