About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Mörkrets fördrivare

Participants: 1 GM, 4 players

By

OrganizerBjörn Apelqvist

Description

Don Antonio d'Ardon har all anledning att vara nöjd när han ser ut över sin egen ö Isle Alba, långt ifrån snokande ögon. Han är till sist ensam ägare till familjens alla pengar och den vision han fick från underjorden för tjugo år sedan har nu utvecklats till en enorm organisation i Hargors tjänst. Ingen av de tre kyrkliga ordnarna eller inkvisitionen känner till deras existens. Snart är förberedelserna färdiga för hans herres uppstigande från sitt underjordiska fängelse och de tre dårar som vågat störa hans tjänare ruttnar nu bort bakom lås och bom.

Men allt ser inte så ljust ut som Don d'Ardon tror. De kyrkliga ordnarna må vara omedvetna om sektens sanna natur och skepnad, men de är inte helt ute ur leken. Kvinnan med det märkliga utseendet är kanske inte så hjälplös som hon verkar. Slutligen så kanske paret från Castle le Gris (en stor, viktig hamnstad) blivit slagna och berövade sin kraft, men ännu är de inte döda.

Played at

LinCon (2005)


Send corrections for this page