Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Imperiets Hjärta

RPG system: Fri form Mage
Participants: 1 GM, 4 players

Organized by

NisseNytt

By

✏️Staffan Andersson
OrganizerStaffan Andersson

Description

Särskilda nätter kom han genom Traitors Big Gate och Big Ben slog tolvslaget i fjärran. Hans steg var tysta och portarna stod öppna när han passerade. Catherine väntade i de gemak där hon alltid hade väntat under de arhundraden som gått. de brukade samtala i timmar. Men en natt var hon inte där. En natt fanns inte längre några spöken i London.

Played at

GothCon XIX (1995)
UppCon '97 (1997)
GothCon XXII (1998)

TriviaSend corrections for this page