About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Ekens Hemlighet

Genre: Fantasy
Participants: 1 GM, 4-6 players

Organized by

Spelföreningen Nifelfang

Description

Skymningen hade just börjat sänka sig när sävliga stråk av dimma sakta började söka sig genom den lilla byn och fram till den enorma eken som stod i dess mitt. I trädet flaxade en nattsvart fågel dovt med vingarna mot den annalkande dimman och blickade sedan ominöst ut över byn. Timrade stugor stod lättjefullt utspridda kring trädet och mellan dem kunde skymtas bekymmerslösa bönder på väg hem efter dagens hårda arbete. Det var en mycket gammal by med uråldriga traditioner, där var och en visste att vörda den mäktiga eken som sedan urminnes tider hade skyddat byn och låtit den stå opåverkad av omvärldens faror.
Ur skorstenarna letade sig kvällens första rökpelare. Röken förenade sig långsamt med dimman och tillsammans lade de sig sakta som ett täcke över hela dalen. Från stugorna hördes sång och muntert samtal från folket som började komma till ro för natten. Ännu hade ingen av dem lagt märke till ekens vittrande grenar eller den främling som lösgjorde sig ur dimmorna…

Ekens Hemlighet är ett nyskrivet rollspelsscenario som invigs under Kattcon 2015. Spelarna gestaltar en grupp ungdomar som hamnar i händelsernas centrum när mystiska saker börjar hända kring den lilla byn. Temat är fantasy men det är i första hand stämningen som ligger i fokus.

Played at

Kattcon, Fantasy (2015)


Send corrections for this page