About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Undervisningsspill

RPG system: Trelast og Tollere- spilltest

By

✏️Ragnhild Hutchison

Description

”Trelast og Tollere- rollespill for historieundervisning” utvikles av prosjektet Historiske toll- og skipsanløpslister og Alibier. Deltagerne spiller handelsslekter, og gjennom valg knyttet til historiske hendelser følger de utviklingen av samfunnet og økonomien gjennom det lange 1700-tallet.

Spillet oppfyller læringsmål i skolen knyttet til den førindustrielle perioden, samt utvikling av historiebevissthet.
Spillet er åpent for alle, det trengs ingen forkunnskaper.

Played at

ARCON 32: Trek Wars (2016)


Send corrections for this page