About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

The Honeytrap 5

RPG system: MegaTraveller

By

OrganizerJohannes Werner

Description

Tag plats som en av medlemmarna i en heroisk rymdskeppsbesättning vars uppdrag är att, genom skenbar sårbarhet, locka till sig och tillintetgöra pirater och andra missdådare.

Played at

WettCon (2015)


Send corrections for this page