Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Storytelling D&D 5e

RPG system: D&D 5th Edition

By

OrganizerDaniel Johansson

Description

I salens ena hörn satt en liten skara samlad framför den enda brasan som fortfarande var i gång. Festen hade slutat för ett bra tag sedan. Kvar var bara urdruckna buteljer, matrester och några enstaka ljus som snart skulle slockna. Under ett bord låg två stora jakthundar och sov på varandra. Värmen från brasan bildade en egen sfär kring sällskapet. Vid den stora eldstaden satt en sagoberättare och spann en väv av ord. Berättelsen pendlade mellan stillsamt viskande till explosivt ropande. Plötsligt flög en åhörare upp från sin pälsklädda pall och riktade handen mot berättaren. Såg allvarligt på var och en i sällskapet och sänkte handen mot ett litet bord som stod i mitten. Ur handen föll en D20 och ingen blinkade eller andades när den rullade på bordskivan.

Sagoberättaren improviserar fantasy-berättelser tillsammans med er, under regelverket Dungeons & Dragons 5e.

Played at

CalCon XXV - Kalaset (2019)


Send corrections for this page