Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Vostok

Front page for Vostok

RPG system: Fri form
Genre: Gyser
Participants: 1 GM, 3-4 players

By

✏️Fredrik Karlandus
✏️Daniel Landgren
OrganizerFredrik Karlandus
OrganizerDaniel Landgren

Download

Zip Vostok [Swedish] (2.8 MB)

Description

Fyra kilometer under den antarktiska isen, och en halv kilometer under havsytan, ligger Vostok-sjön. Den täcker ett område på 15000 kvadratkilometer, och är närmare en kilometer djup på sin djupaste punkt. Det väldiga trycket från det ovanliggande istäcket håller sjöns vatten flytande trots att dess temperatur är långt under fryspunkten. Vostok har varit isolerad från omvärlden i 20 miljoner år, och utgör en relik från innan Antarktis täcktes av is. Det totala mörkret och dess främmande kemiska sammansättning gör att Vostok antagligen har mer gemensamt med Jupitermånen Europa än med någon miljö på jorden.

Efter åratal av arbete har man äntligen lyckats skapa ett schakt genom isen stort nog för att sänka ner en miniubåt. Den första bemannade expeditionen till denna främmande plats står för dörren! I första hand skall expeditionen leta efter uråldrigt biologiskt liv, samt undersöka den 7500 kvadratkilometer stora magnetiska anomalin i sjöns östra ände.

Vostok är ett skräckscenario i samma anda som James Camerons Avgrunden och H. P. Lovecrafts Templet. Spelarna tar på sig forskarrollen i den första bemannade expeditionen till den subantarktiska Vostok-sjön.

Played at

GothCon XXXIX (2015)


Send corrections for this page