About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Sudan 2014

RPG system: Eget
Participants: 20 players

Organized by

AG Hybris

By

OrganizerNichlas Dalstein
OrganizerChristian Hoel

Description

"Spela svensk FN-soldat i Sydsudan i en nära framtid."

Detta är del tre i en kampanj där vi följer enheter från Skaraborgs Regemente P4 under FN-uppdrag i Sydsudan.
Läget är hårt pressat för den nyanlända svenska förtruppen, FN-basen i Juba är omringad av fienden och i Bor har svenska soldater tvingats till ett desperat försvar mot numerärt vida överlägsna fiendestyrkor. De utlovade förstärkningarna sitter fast i lera flera mil bort och Zebra Kings trupper anfaller från alla håll.

Spelformen är hidden i skala 1:1000 och spelet beräknas pågå under hela konventet med avbrott för mat och vila.
Rollerna är fördelade mellan svenska befäl, civil FN-personal och lokala rebeller. Spelet är väldigt flytande och med ett regelverk baserat på GURPS. Fokus ligger på ordergivning och kommunikation. Kommunikation sker med radio, mobiltelefon eller skrivna meddelanden. Hidden betyder att varje spelare spelar ensam med spelledaren och ser bara det karaktären ser.
Det kan gå långt mellan varje spelares runda så tid finns till side-games och dylikt. Maila för mer info.
Föranmälan ger företräde vid rollfördelning samt en mail-briefing med tillgängliga roller. Nämn gärna om du spelat förut och vill ha samma roll igen.

Played at

GothCon XXXV (2011)


Send corrections for this page