About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

De skeppsbrutna vid världens ände

RPG system: Solar System
Participants: 1 GM, 4-5 players

By

✏️Ola Jentzsch
✏️Kalle Palm
OrganizerOla Jentzsch
OrganizerKalle Palm

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.4 MB)

Description

"Veckors seglats från närmsta land ligger Rapa Nui, världens navel, en liten ö präglad av stora motsättningar och stora drömmar. Huvudpersonerna är en del av en Polynesisk prinsessas entourage, som drivit alltför långt åt fel håll, dit ingen förut åkt… eller? De möter en liten, isolerad värld där samarbete är nödvändigt för överlevnad, men kanske omöjligt på grund av djupa konflikter."

Scenariot utspelar sig i ett historiskt Polynesien, nästan som vårt eget, några mansåldrar innan européerna nått dit. Rollpersonerna får uppleva vad som kanske blir en civilisations sista skälvande dagar på ett Påskön inspirerat av Thor Heyerdahl. Det är ett äventyrs- och intrigscenario i en för spelare såväl som för rollpersonerna främmande värld, präglad av fruktan för undergång och ett osäkert hopp om en bättre värld.

Played at

GothCon XXXV (2011)


Send corrections for this page