Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

daennbsv

Problemet med Station 15

RPG system: Mutant: Year Zero
Participants: 1 GM, 3-5 players

By

✏️Simon Engqvist

Description

Om en mutant, robot eller människa skulle vilja lämna den kända zonen och bege sig ut i vildmarken är Station 15 den sista utposten de skulle komma till innan det okända där bortom skulle ta vid. Inte många vågar sig ut dit och ännu färre kommer tillbaka. Station 15 är den sista, eller första, plats dessa zonfarare kan ta sig ett zonrör, byta till sig krubb eller få tak över huvudet. Inte mycket händer där.

Problemet med Station 15 är ett äventyr till Mutant: År noll

Played at

GothCon XLIII (2019)


Send corrections for this page