About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Klostrets Klagan

RPG system: Eon IV
Participants: 1 GM, 5 players

Organized by

Helmgast AB

By

OrganizerPontus Kjellberg

Description

Var hälsad o härskare, den främste bland furstar, Damas Olem.

Ack, o furste, stora olyckor har drabbat oss i klostret Nya Termina. Låt kalla dina starkaste kämpar och sänd dem till oss. Fräls oss från de rovriddare som härjar, de stråtrövare som plågar och de hot vi hör från andra sidan gränsen.

Er trogne tjänare,
Abbot Hugo Duvedsson

Flera hot har riktats mot det lilla klostret Nya Termina ute i ödemarken, och munkarna ber nu om hjälp. Rollpersonerna, en nyligen sammansatt grupp problemlösare, skickas dit, handplockade av den lokale fursten. Men under ytan bubblar mörka hemligheter och allt är inte som det ser ut att vara. Paranoia, hemligheter och lögner är vanligt, även för rollpersonerna.

Under scenariot är rollpersonernas uppdrag att mäkla fred mellan klostret och de grupper som hotar. Hur det går till väljer spelarna - spioneri, diplomati, hot, våld, grupper som spelas ut mot varandra är några av alternativen. Det är ett öppet scenario där handlingen bygger på vilka trådar spelarna bestämmer sig för att följa.

Played at

GothCon XLIII (2019)


Send corrections for this page