Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

I de blindas rike

Front page for I de blindas rike

RPG system: Dunder & Drakar 4Ever fantasy
Participants: 1 GM, 5-6 players

By

OrganizerMikael Börjesson
OrganizerClaes Sillberg

Download

Zip Scenario [Swedish] (34.9 MB)

Description

"Det här var det obevekligaste mörker han någonsin skådat. Det lilla ljus de fört med sig föreföll kraftlöst och futtigt och ur stånd att jaga bort dunklet. Gnomen hade ju varnat dem. Gruppen vilade en stund nu, men inte länge. Snart måste de agera, annars var allt förlorat. De blinda kommer inte att vänta länge till – de kräver sitt blodsoffer.

”Världen måste renas under vintern, eljest få vi endast en besk vår, en förtorkad sommar och en tom skörd.
Rensa luften, rena himlen, tvaga vinden! Slit sten från sten, hud från arm, muskel från ben, och tvaga dem. Tvaga stenen, tvaga benen, tvaga sinnet. Tvaga själen, tvaga dem, tvaga dem!”

Så talade profeten Moloch till folket i staden och de gör sig redo för sitt ohyggliga offer. Kan rollfigurerna öppna deras ögon för det verkliga hotet? Vem är kung i de blindas rike?"

Äventyret utspelar sig i ett land långt, långt borta. Reglerna som används är en svensk version av den senaste utgåvan av det välkända rollspelet. Spelarna förväntas rollspela sina rollfigurer, men framför allt se till att mörkrets makter besegras. Deras rollfigurer är hjältar, inte psykfall.

Played at

GothCon XXXIV (2010)


Send corrections for this page