About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Stormens öga

Front page for Stormens öga

RPG system: Dunder & Drakar 4Ever Fantasy
Genre: Fantasy
Participants: 1 GM, 5 players

By

✏️Mikael Börjesson
✏️Claes Sillberg
OrganizerMikael Börjesson
OrganizerClaes Sillberg

2013, Kronobergs slottsruin, Sweden

OrganizerHanna Modin
OrganizerJohanna Nilsson
OrganizerJesper Pedersen Notander
OrganizerRobin Schlyter

Download

Zip Scenario [Swedish] (23.1 MB)
Zip Characters [Swedish] (0.5 MB)

Description

"Det sägs att alla äventyr börjar på ett värdshus – och några lämnar det aldrig. Det här är ett sådant. Innan natten är över kommer vissa kanske att önska att de hade lämnat värdshuset i tid."

Äventyret utspelar sig i ett land långt, långt bort. Reglerna som används är en svensk version av den senaste utgåvan av det välkända rollspelet. Spelarna förväntas rollspela sina rollfigurer, men framför allt se till att mörkrets makter besegras. Deras rollfigurer är hjältar, inte psykfall.

Stormens öga var ett förhandlingslajv som utspelade sig på den övergivna borgen Altburg i norra Jorgala. Både Cordovien och Gillet hade skickat varsin delegation med diplomater, rådgivare, skriftfolk, vakter och diverse annat som under ett par dagar skulle förhandla kring en vapenvila i Jorgala. Respektive sida hade sina egna mål att uppnå och på vissa håll fanns även en intern prestige. För de som inte var uppbundna av förhandlingarna fanns möjlighet till kulturutbyten över gränserna under mer fredliga förhållanden än vanligt. Resultatet blev en vapenvila fram till den första juli år 319, med diverse överenskommelser för bägge sidor att uppfylla.

Played at

GothCon XXXIII (2009)

Other runs

2013, Kronobergs slottsruin, Sweden

LinksSend corrections for this page