Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Intrigspel

Front page for Intrigspel

RPG system: Eget
Participants: 1 GM, 15-20 players

By

✏️Mikael von Knorring
OrganizerMalin Thorson

Download

PDF Scenario [Swedish] (0 MB)

Description

Presidenten är mördad och ljusskygga element försöker ta makten över landet! Det är upp till dig att se till så att makten hamnar i rätt händer. Vem vet, kanske är just dina händer de rätta?

Detta är handlingen i intrigspel. Man är 15 - 20 deltagare och spelar i ca 4 timmar. Under denna tid skall du ljuga, mörda och intrigera för att nå ditt mål. Det ingår ett visst teatermoment och det är en fördel om du inte har några problem med att ljuga och manipulera.

Intrigspel påminner om Maffia, men har ett annat tema och är mer utvecklat. Spelledaren håller en kort regelgenomgång innan spelet startar.

Du behöver absolut inga förkunskaper.

Played at

GothCon XXIX (2005)


Send corrections for this page