Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Den bittra brunnen i Kandra

RPG system: Drakar och Demoner Expert
Participants: 1 GM, 4-5 players

By

✏️Tim Tabuteau

Download

Word Scenariet (0,1 MB)
Zip Kartor (0,1 MB)

Description

Året är 625 e.o. och vi befinner oss i staden Kandra i Berendien. En fruktansvärd pest drar fram över länderna i Ereb och även i landet Berendia. I Kandra valde man att bunkra upp med livsmedel och isolera sig och vänta ut pesten.

Man har alltså utlyst undantagstillstånd och låst portarna.

All kontakt med yttervärlden är förbjuden och det råder utegångsförbud nattetid och kvällstid. Människor är organiserade i arbetslag som motsvarar de kvarter de lever i. Varje kvarter har ett kvarterhuvud som ansvarar för organisationen och ordningen inom kvarteret. Kvartershuvudet står i kontakt med stadsvakten och är språkröret mellan rådet och stadsvakten och de boende.

Man har brutit upp marken på innegårdarna och odlar där och på vissa torg och kring tempelplatsen för att förråden skall räcka så länge som möjligt.

Det råder sträng ransonering, även på vattnet som hämtas vid två tillfällen under dagen (morgon och kväll) av representanter från varje kvarter under uppsikt och eskort av stadsvakten.

Plötsligt upptäcks att en av brunnarnas vatten blivit bitter. Utan vatten kommer staden att dö. Hoppet står till en grupp tonåringar som bevittnat orsaken...

Played at

GothCon XXIX (2005)


Send corrections for this page