Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Reflections

Front page for Reflections

By

✏️Simon Larsson

Download

PDF Scenario [Swedish] (2 MB)

Description

Sex personer möts efter att deras liv har tagit slut. Under ett sista samtal får de möjlighet att se tillbaka på sitt eget liv och hjälpa de andra att minnas sina. Tillsammans får de utforska vad det innebär att vara människa. Reflektera över de val som gjorts och de konsekvenser de fortfarande kanske kan få.

❤ Ett lajv med stort fokus på dialog. Utan förskrivna roller, utan spelledare, utan gemensam historia. Ett experiment där samtalet står i fokus.

Experiment, Rollarbete

Played at

Prolog (2018)
Prolog (2019)
Prolog (2020)


Send corrections for this page