About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Med rötterna i mörker

Front page for Med rötterna i mörker

RPG system: Freeform
Participants: 1 GM, 4-5 players

Organized by

Frispel & Stiftelsen för Psykologiskt Försvar

By

✏️Magnus Myrberg
✏️Martin Svahn
✏️Janna Öström-Berg

Download

PDF Handouts [Swedish] (38.9 MB)
PDF Scenario [Swedish] (10.8 MB)

Description

Umeå 1935
Bästa fröken Holmberg,

Den eftersökta dagboken fanns mycket riktigt i den bortgångne hr Åströms boksamling, och lyckligtvis bland de verk jag återfunnit. Med tanke på Er önskan att snarast erhålla boken, budar jag den till Er i Baggböle. Jag vill dock medsända en varning: dagbokens innehåll är ej angenämt. Dess burleska inslag finner jag vara olämplig läsning för en dam av Er ställning, och då innehållet snarare för tankarna till opiumdrömmar i Kantons hamn än verkliga skeenden är verket otypiskt för sin tids reseskildringar. Mig har dagboken endast givit orolig sömn, och mardrömmar vars like jag inte upplevt sedan februari sistlidna året. Så tag Er i akt, unga dam, Er forskning är inte värd förlorad sinnesfrid.

Likväl önskar jag Er all lycka med äppelskörden och kan med glädje bekräfta att självaste landshövding Rosén tänker bevista plockningen. Han kommer nog fylla Umeå med grönskande lundar och dignande fruktträd efter att själv ha bevittnat hur nyttig och uppiggande äppelplockningen är för dessa barn, om vilka få hyser hopp om bättring. Jag är mycket tacksam över att Ni återigen låter min kära brorsdotter närvara. Jag ber Er dock att inte utsätta hennes känsliga sinne för dagbokens lögner då boken ej är så oskyldig som den verkar.

Er aktningsfulle
Bokbindarmästare S. O. Lagerkvist

Detta är den fristående uppföljaren till I Betraktarens Öga som uppfördes på SnöKon 2004. Bäva inför de antediluvianska fasor som lurar i Umeå stads omnejd och vars arkaiska planer nu hotar att spräcka det spröda mänskliga sinnet.

Konstruerat av Martin Svahn (Frispel), Janna Öström-Berg och Magnus Myrberg
(Stiftelsen för Psykologiskt Försvar).

Played at

SnöKon (2005)


Send corrections for this page