About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Hör Vårvindar viska...

RPG system: Ars Magica med regler eller som friform

Description

"Det här är ju omöjligt", suckade Azur. "Varför är det ingen som
lyssnar på oss?"

De andra barnen nickade och instämde med förargade blickar.
"Gå och lek istället", imiterade Storm den vakt hon pratat med, och
himlade med ögonen.

Azur drog handen genom håret och tänkte medan han såg ut över de andra
barnen. "Ja, jag ser ingen annan råd än att vi får lösa det här själva," beslutade han till sist.

"Om ingen vill lyssna på oss för att vi är för unga, och de är för gamla för att se, vem ska annars göra det?" Han ställde sig upp. "Vilka är med mig?" frågade han med ett vinnande leende.

Året är 1205 och på kovenantet Spiritus Nova råder stor oro. Trots att våren borde ha nått baroniet Skogaborg för länge sedan blåser fortfarande kalla vindar genom det kala landskapet. Fyra barn, vars föräldrar redan uträttat stordåd, hamnar mitt i en konflikt mellan ljus och mörker, värme och kyla, där inget är vad det ser ut att vara. Det är nu upp till dessa barn att lösa denna konflikt, men hur de ska göra det vet ingen.

Hör Vårvindar viska är en saga till Ars Magica som kan spelas både med regler och som friform.

Av Fabula Draconi
Äventyret är för 4 spelare

Played at

SnöKon (2005)


Send corrections for this page