Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

Som en fjäder lätt - Ragnarök

RPG system: Fri form
Participants: 1 GM, 3-6 players

By

✏️Sven Bergersjö

Description

Detta scenario utspelar sig i en nära framtid, där alla fungerande samhällen har brakat ihop. Den stora majoriteten består av uteliggare och luffare som svälter, mer eller mindre fysiskt och psykiskt skadade efter kraschen. Sedan finns det gangstersyndikaten - framtidens roviddare, som lever på de övrigas tragedi. Naturligtvis finns även folk däremellan - och det är där vi finner de flesta av spelets karaktärer.

Played at

LinCon (2002)


Send corrections for this page