Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Underground

RPG system: Fri form

By

✏️Henrik Sevandersson

Description

Varje dag tar 4,5 miljoner New yorkers någon av 26 tunnelbanelinjer någonstans i staden. De flesta är främlingar för varandra och önskar så att förbli. Walkmans, tidningar och böcker används som skygglappar för att stänga ute omvärlden under de minuter färden normalt varar. Så brukar det vara i alla fall men inte idag! Idag kommer nämligen en ovanlig händelse inträffa som tvingar fyra vanliga människor och främlingar till att ta av sig sina skygglappar och samarbeta ifall de vill komma hem.


Det går inte att föreställa sig förödelsen i down town New York efter jordbävningen sent i natt. Byggnader som rasat. Överallt ligger glas och betong. Det ser ut har inte en enda glasruta i kvarteret klarat sig. I gatorna finns nu stora öppningar rakt ner i underjorden och avslitna kablar sticker upp här och där. Hur många som skadats eller dödats är det ännu för tidig att spekulera om men ryktena säger att det är åtskilliga! Folk är i chock. Vissa gråter öppet, andra vandrar runt med tom blick. Det här är en stor tragedi och en av de största katastrofer New York upplevt. Alla minns vi 11:e september men det här är värre! På plats för Channel 4 - Richard Thornburg


Underground är ett scenario för fyra spelare. Karaktärerna befinner sig på tunnelbanan på väg hem eller till jobbet när plötsligt staden drabbas av en våldsam jordbävning. Strandsatta i underjorden måste karaktärerna samarbeta för att ha en chans att ta sig upp till ytan.


Vad väntar dem i mörkret?

Played at

Halmicon (2004)


Send corrections for this page