Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

Inspector Pooh och Fotnoten som försvann

RPG system: Fri form
Participants: 1 GM, 3-5 players

By

✏️Christoffer Krämer

Description

Inspector Pooh var bekymrad. Kring de prydliga och vanligtvis stillsamma bikuporna i hans trädgård surrade ett ilsket moln av bin. Alla hans försök att närma sig kuporna och förhandla med dess många invånare hade mötts av oprovocerade och synnerligen aggressiva reaktioner. Konvekvenserna av den rådande situationen stod mycket klart för Pooh och tanken på en höst utan hemgjord honung gjorde honom mycket dyster till sinnes.
Kanske är det fel sorts bin, tänkte Pooh. Kanske har stygga bin flyttat in och tagit över kuporna. Man kan aldrig så noga veta med bin. Poohs vidare tankar kring ämnet avbröts dock av en telefonsignal från huset. Snart skulle han få ytterligare ett mysterium att lösa.

Den lilla sömniga universitetsstaden Shire producerar varje år en kader av välutbildade, välkammade och väluppfostrade gentlemän och -kvinnor på sina synnerligen välrenommerade universitet. Dessa individer utgör gräddan av det brittiska samhället och utmärks av sin klassiska bildning, utsökta smak och höga moral. Åtminstone en av dem skickar också ondskefulla utpressningsbrev till lärare och tidigare studenter.

Ett fall för Inspector Pooh är ett väldigt brittiskt whodunnit med mycket te och kakor. Det är ett scenario för de som gillar problemlösning och sympatiska karaktärer samt föredrar att tillbringa ett par timmar med Morse, Frost, Dalgliesh eller Tennyson framför att göra något nyttigare.

Played at

Borås Spelkonvent 18: Fac ut Vivas! (2000)


Send corrections for this page