Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Det sista korståget

RPG system: Drakar och Demoner Expert modifierat
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Johan Erixon
✏️Johan Norrman
OrganizerJohan Erixon
OrganizerJohan Norrman

Description

Upplev en annan sida av Drakar och Demoner. Vi presenterar ett äventyr i en mörk och härjad värld där det inte längre finns plats för hjältar. Ni spelar fyra spanare i den Kashiska armen som ges uppdraget att spana på fienden. Bakomliggande faktorer till det blodiga krig ni utkämpar ger sig till känna. Djupt inne i fiendeland ställs ni inför frågeställningar som ni aldrig kunnat drömma om. Ni är små kuggar i ett ödesmättat krig, ni är maktlösa inför överheten. Accepterar ni den rolen och om inte, vad kan ni göra?

Det sista korståget utspelar sig i den Kashiska världen, en av författarna egenproducerad värld, skräddarsydd för nyanserat rollspel där kunskap är makt och insikt överlevnad. Det vi vill förmedla är framför allt stämning och rollspelande. Det handlar alltså inte om en klassisk "hack'n slay". Så är du beredd att lägga hjälten på hyllan och spela en vanlig dödlig och rädd spanare, välkommen till oss för en annorlunda rollspelsupplevelse!

Played at

SydCon V (1996)


Send corrections for this page