Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

Professor Drövels Hemmelighet

RPG system: Fri form
Participants: 1 GM, 3-5 players

Organized by

Mystiska klubben

By

✏️Jens Heimdahl
✏️Erik Lindsten

Description

Efter måneder av söken font de til sist professof Drövel. Sikkerhetspolitiet pågrep professoren under ville omstendigheter; jag gjorde våldsam motstand og skreta: "Jeg er ikke Sven Hedin, jeg er ikke Sven Hedin!"

Han ble inbrakt till Politivakten i Oslo, men ble gaske raskt overfort till Gaustad Psykiatriske Sykehus, til den lukkete avdelning for voldsamme og kriminelle med psykotiske innslag. I 1987 ble han lånt ut til Beckomberga Sykehus i Stockholm - man skulle utreda den eventuelle sammenhang mellan professoren og Sven Hedin.

I fölge våre upplysninger försvant han fra avdelning 103 den 24 april 1987.

Interpol har satt Brödrene Dahl på saken.

Played at

Stockon-97 (1997)


Send corrections for this page