About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

I betraktarens öga

Front page for I betraktarens öga

RPG system: Freeform (Lovecraftianskt 1930-tal)
Participants: 1 GM, 4-5 players

By

✏️Magnus Myrberg
✏️Martin Stackelberg
✏️Janna Öström-Berg

Download

PDF Scenario [Swedish] (5.3 MB)
PDF Handouts & karaktärer [Swedish] (16.7 MB)

Description

Brogårdens sjukhem
Umeå, 1932

Robert, Bäste Frände,
Jag har glädjande nyheter att giva er. Läkarna menar nämligen att mitt sinne nu på sistone synes ha tillfrisknat från det tillfälliga mörker av vilket det anfallits, och med anledning av att mitt tillfrisknande verkar vara inom räckhåll skriver jag detta ytterst angelägna brev.

Jag vill bedja er om att försöka minnas våra ungdomsår tillsammans, hur glada och friska var inte de dagarna och hur klart syntes inte livet att breda ut sig framför oss? Flickornas ögon glittrade i solens bländande strålar och världen föreföll ljus på alla de sätt och vis. Jag är väl medveten om hur ålderns höst grumlar ens syn men jag måste ändå lägga min börda på era axlar och be er att avsluta det vi en gång påbörjade.

Minns Linnés skrivna ord om Umestad som totaliter afbrend och minns den tragedi som vi av misstag bragte över staden. Om er blick ej av tiden blivit beslöjad borde ni, i likhet med mig, fortfarande i era drömmar skönja mörkret lika tydligt som då och vakna, under mörkrets timmar, darrandes av skräckens iskalla fingrar. Skräck som får oss att önska att vi aldrig haft den klara, forskande blick som vi hade i ungdomens år.

Robert, jag måste få uppmana dig att tygla denna primitiva fasa och bedja dig om att göra av med Rudbecks mineralier innan klockan slutligen klämtar. Jag vet att du har kraft nog att göra det, ty du var alltid den starkare av oss båda och jag fruktar för mitt redan sköra sinne om det ej blir fullgjort. Tänk också på din omgivning, vem kan utsäga vilka oskyldiga blickar det är som i framtiden kan läggas på dessa ting om du ej fullföljer detta värv. Mina tankar flyr de följder något dylikt skulle kunna få.
Eder, Gabriel Lundström

Played at

SnöKon (2004)
SillyCon XIII (2004)

TriviaSend corrections for this page