About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Månskugga

RPG system: Fri form
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Linus Gabrielsson
✏️Peter Pettersson
✏️Martin Rother-Schirren
✏️Tobias Wrigstad
OrganizerPeter Pettersson
OrganizerMartin Rother-Schirren
OrganizerTobias Wrigstad

Description

Meddelande från yttre rymden?

Natten till lördagen plockade radarstationen Esrange, Kiruna, upp ett minst sagt märkligt meddelande. Radarspaningen i Kiruna lyssnar dag och natt på signaler från yttre rymden i ett vagt hopp om att någon gång plocka upp radiosignaler som kan vara tecken på intelligent liv i universum annat än på Jorden - ett bevis på att vi inte är ensamma "här ute"; och döm om deras förvåning när klockan 5:34 lördag morgon mänskliga röster framträdde, så svaga att de knappt kunde uppfattas, än mindre fastna på ljudbandet.
"Det lät som brittisk engelska, möjligen amerikansk" säger Rolf Strömgren, övervakade och stationschef vid det aktuella tillfället. "Det hela är mycket förbryllande, det finns ingen som sänder på höga frekvenser" fortsätter han.
"Först kom desperata rop på hjälp, och sedan bröt en kvinnoröst in och försökte nå de nödställda utan att, åtminstone som vi uppfattade det, nå fram. Vi har ingen sändare på stationen eftersom signalerna vi lyssnat på färdats i hundratals år, och kan således inte svara. Vi kunde bara lyssna på skriken över etern innan dessa slutligen dog ut och den vaga kvinnorösten var allt som hördes. Det var ohyggligt."
Rolf Strömgren slår ut med händerna i en dramatisk gest som om hans ord inte nog kunde emfasera det hårresande i situationen. Strömgren försöker nu via europeiska kanaler ta reda på huruvida det för tillfället företas några uppskjutningar från Europa eller USA och på så sätt kanske få reda på vad de egentligen hörde. "Vi kommer inte att få någon ro innan dess."

Källa: Otroligt men sant.

Geolog gör "historisk" upptäckt

Den amerikanske geologen och ufologen Dr. David J. Forrester, tidigare känd för sin forskning om höga halter av radioaktivitet i Nevada-öknen, gjorde förra måndagen en spektakulär upptäckt. Då man skulle ta jordprover från 15 meters djup stötte bergsborren på hårt motstånd, så hårt att den slutligen gick sönder. Rester på det trasiga borrhuvudet som inte kunde analyseras i laboratoriet ledde Dr. Forrester tillbaka till platsen med ett traditionellt arbetslag, spadar och en grävmaskin. Efter sex timmars arbete kunde man tillslut blottlägga en enorm metallplatta.
Metallplattan var kvadratisk och väl över en manslängd. Organiska rester i jorden kring metallplattan var för knapphändiga för att säkert kunna dateras med Kol 14-metoden. Dr. Forresters senare undersökningar har inte lyckats identifiera vilken metall eller legering föremålet var gjort av, dock att det var gjutet i ett stycke. Dr. Forrester rapporterar dock att att dess värmeledande funktion var låg och dess strömförande funktion hög. I övrigt kändes föremålet "svalt". Enligt uppgift föreställde metallplattan dels ett stililserat berg, dels en text. Texten var skriven med ett alfabet som varken Dr. Forrester eller hans kollegor lyckats koppla till någon nutida eller historisk kultur. Han rapporterar dock att metallplattans gåta snart kan komma att få sin lösning.

Fyndet i Jeriko frilagt

Tidigt i morse, lokal tid, lyckades det Schweiziska specialistlaget äntligen frilägga den enorma metallskiva som utgör det senaste fyndet i utgrävningarna av den bibliska staden Jeriko. Metallskivan som uppmärksammades i media förra veckan har varit täckt av stenrester från gamla byggnader och har fram till nu suttit som i ett skruvstäd. Den kvadratiska metallplattan, som nu är frilagd är 10 cm tjock och mäter 2 x 2 meter. Den är så tung att en lyftkran måste användas för att lyfta upp den.
Fyndet som i förra veckans mediestorm sades vara unikt har nu kopplats samman med nästan identiska fynd på flera andra platser. Så sent som på 1960-talet upptäcktes en liknande platta i Nevada-öknen av geologen David Forrester och ytterligare en platta, identisk med den i Jeriko aktuella, har återfunnits i källarna under British Museum i London, troligtvis ett fynd från utgrävningarna av pyramiderna i Alexandria på slutet av 1890-talet. Totalt finns fyra fynd av identiska metallplattor dokumenterade.
Vad som antas vara plattornas ovansida pryds av en relief av ett stiliserat berg jämte texter på ett symbolspråk som språkforskare och historiker inte lyckats tyda. Världen över läggar man nu pussel med bergsmotivet för att utröna vilket berg som avses med plattorna.
Faktumet att plattorna inte kan dateras med existerande metoder eller att de civilisationer i vilka de återfunnits är allt annat än samtida (åtminstone enligt dagens historiker) förbryllar nu forskare världen över. Detta kan antingen vara ett stort nederlag för samtida historiesyn eller ett genombrott och nyckeln till någonting större.
Trots att man under slutet av 60-talet och i början av 70-talet gjorde intensiva försök att såväl fastställa materialet plattorna är gjorda av lyckades man inte komma någonvart och det finns idag skeptiska arkeologer som hävdar att detta inte är något annat än århundradets practical joke.


Episka Månskugga utspelar sig under eoner av tid och riktar sig till de som tycker om tärningslöst rollspel (och som tycker om att bjuda på sig själva lite lagom mycket). Scenariot spelas under en hel dag. Av de SydConvana Tobias Wrigstad , Peter Pettersson och Martin Brodén.

Played at

SydCon 7 (1998)
StocKon 5 (1999)

TriviaSend corrections for this page