About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Från kruka till skärva

RPG system: Gemini alt Friform
Participants: 1 GM, 3-5 players

By

✏️Erik Ögren

Description

Borius springer förtvivlad genom byns smala gator med höga rop och ett dån av en eld bakom sig. Kyrkan brinner! Den som varit folkets tröst i så många år, plötsligt står den i brand. Vad har orsakat sådan smärta hos folket som får dem lämna den trygga famn kyrkan erbjuder?Med våta och leriga sandaler springer han genom byn, bortjagad som simpel förbrytare. Han som är lagen och tryggheten, folkets stöd.

Med våta och leriga sandaler springer han genom byn, bortjagad som simpel förbrytare. Han som är lagen och tryggheten, folkets stöd.

Framför honom breder den mörka skogen ut sig, mörk av synder och fördärv. Nu ska den besegras, bättre att utmana det okända än att gå en säker död tillmötes i byn. Må Den Ende stå vid prästens sida. Inte nog med att solen är förmörkad, nu blir det oväder också.

Detta är ett moraliskt äventyr om Holanbys framtid, och säkert mer än bara Holanbys. Det hela utspelas i Cergovia, en provins i Geminis värld Kyrkan har makt i provinsen och har bedrivit hård ekonomisk politik, vilket tär på folket. Särskilt hårt har folket i de västra delarna nära gränsen till Mordinan. Greve Leviere är en man med allt större makt och han börjar bedriva en politik som starkt strider mot kyrkan. I byn börjar oroligheter och meningskiljaktigheter uppstå, en mycket bra åkermark för synden. Holanby står inför svåra beslut i en värld där solens strålar inte längre når och de onda krafterna ständigt vinner mark, men solen skall en dag skina igen...

Played at

MittKon 2002AD (2002)

TriviaSend corrections for this page