Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

The Factory

RPG system: Cyberpunk 2020

By

✏️Björn Larsson
🎨Andreas Svensson

Description

FABRIK - Byggnad[er] och/eller område med huvudsyfte att fungera som centra för produktion, raffinering eller förädling.

CYBERNETIK - Biomekaniska implantat som har till syfte att förstärka en individs kroppsfunktioner och/eller ersätta dom.

SOLENERGI - Energi som alstras med speciellt designad utrustning för att omvärderas till, till exempel elektricitet.

DEUS DECEPTOR - Filosofisk term som syftar till en guddom eller demon som vid varje given situation har till uppgift att förleda medvetanden.

VÅLD - Medveten handling med syfte att tillfoga kroppsskada och/eller förstörelse av egendom.

PSYKOPAT - Person[er] utan känsloliv som ofta ser framgång och/eller övergrepp som det enda giltiga för ett gott leverne och person[er] som har till uppgift att rädda världen de närmaste tre dagarna.

0700 STÄMPLAR MAN IN
0900 HAR MAN LUNCH
0930 - 1430 FÖR MAN KRIG MOT VÄRLDENS MEST TEKNISKA CIVILISATION
1500 STÄMPLAR MAN UIT OM MAN ÖVERLEVT

(OBS! Tidigare arbetslivserfarenhet är inget krav. Sjuk- och olycksfallsförsäkring ingår. Inga semesterdagar. Inga karensdagar.)

Förra årets skapare av `Den Tionde Hierarkin' och `Chanson D'Autumne' tar ett kliv in i framtiden. Den här gången handlar det om ett science-fiction äventyr.

(-"Greed is good...", Michael Douglas i "Wall Street")

Played at

SydCon 10 (En Odyssé) (2001)

TriviaSend corrections for this page