Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Det ryktas att Lothrim lever...

RPG system: HârnMaster
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Jonas Thornander

Description

Den storväxte prästen Vorgas försöker förgäves se genom dimman och förbannar den ljudligt, varvid den buttre riddar Orsin insisterar på att Vorgas skall bättra sina manér. De håller sina tankar för sig själva, och fortsätter sin ritt under tystnad, åtföljda av de båda andra i gruppen, som går till fots. De andra två har ett starkare band till varandra, de är bröder. Vorgas och Orsin har blivit satta att ta hand om dem , eftersom de syndade genom att ha använt sig av mörk trolldom. Straffet för detta är att brännas till döds, men de må bli benådade om de utför ett uppdrag för kyrkan. Alla fyra har således samma mål, att finna den tjuv som stal en viktig relik från Laranis tempel. De har nåtts av uppgifter att tjuven kan gömma sig i en uråldrig ruin, norr om Trobridge Inn. På väg över Kaldfloden passerar de Tashals murar, som värnar staden från ont, och fortsätter mot söder och Trobridge Inn. Så här tidigt på våren år 721 TR är det mycket kyligt, och det skall tappra män till att inte klaga över det.

Played at

GothCon XXII (1998)


Send corrections for this page