About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Sagan om trollkungens tionde

Front page for Sagan om trollkungens tionde

RPG system: Freeform
Participants: 1 GM, 4 players

By

✏️Magnus Rolöf
OrganizerMagnus Rolöf

Download

PDF Scenario [Swedish] (20.8 MB)

Description

För mycket länge sedan skapades bergen Vrånghöjderna genom att en kringströvande jätte råkade tappa ut en massa sten ur sin trasiga ryggsäck. För något mindre länge sedan kom de första bergatrollen dit. På trolls vis fann de att Vrånghöjderna var ett kallt, hårt och på alla sätt genommysigt ställe där de gärna kunde tänka sig att slå sig ned för gott.
För inte alls så länge sedan kom människofolket till trakten och satte igång med att på folks vis bygga bondgårdar, kyrkor och högeffektiv infrastruktur. Aldrig någonsin anade de att Bergatrollens Rike befann sig rakt under deras fötter.
Under långa tider levde de två släktena således sida vid sida. Trollen var inte intresserade av människorna, och dessa hade i sin tur för länge sedan slutat upp att tro på troll och knytt. Ingen sida stördes av den andra. Fram tills idag, vill säga. All den sten som skilt de tvenne släktena åt kunde inte för alltid hålla dem isär. Ack, att detta möte skulle ske på detta vis.

Ta ditt ansvar som medtroll och spela Sagan om Trollkungens Tionde på GothCon XXII. Medtag eget grus!

Played at

GothCon XXII (1998)

TriviaSend corrections for this page