About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Exodusprojektet

RPG system: Freeform (Generisk hård, mörk, nära framtids-SF)

Organized by

Kalle Kottes Kobolder

By

✏️Ulf Bengtsson
✏️Patrik Lundquist

Description

MEMO
Prioritet: Omgående
Från: Red Star INC, huvudkontoret Franska Guayana.
Till: Lokala planeringssamordnare, Europeiska avdelningskontoren
Datum: 12e oktober 2156

Ni ombedes härmed inställa er för eventualitetsplaneringsmöte angående optimal resursanvändning i samband med eventuellt Marskoloniseringsprogram. Det är av största vikt att era lokala avdelningar synkroniserar sin planering och sitt resursanvändande i detta.

Mötet äger rum i Göteborg, den 7e till 14e november 2156. Researrangemang har ordnats.

Played at

GothCon XXIII (1999)


Send corrections for this page