Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Djupa rötter

Front page for Djupa rötter

RPG system: Lord of the Rings Role-playing game
Participants: 1 GM, 4-5 players

By

✏️Johan Berggren

Download

PDF Scenariet (0,5 MB)

Description

Jag, Elessar Telcontar, Aragorn, Arathorns son, Gondors konung och herre över de västra länderna förlänar härmed allt land öster om Mitheithel, norr om Bruinen och väster om dimmiga bergen till Vattnadals alver att styra och bruka så länge de stannar i Midgård. Ingen av Gondors eller Arnors folk skall där inträda utan alvernas tillstånd men de skall alltjämt stå under de förenade kungadömenas beskydd i alla avseenden.
- Minas Tirith, 10 dagen i Ivanneth, 6: e året i solens fjärde ålder

Djupa rötter är ett äventyr som utspelar sig i Tolkiens Midgård i fjärde ålderns 217: e år under kung Eldarion, son av Elessars styre. Det nordliga kungariket Arnor har sedan ringens krig återuppbyggt och blomstrat som ett tecken på att människornas tidsålder har inletts. Utvecklingen är dock inte problemfri och en konflikt har uppstått mellan alverna i Vattnadal och skogshuggare längs floden Mitheithel där enligt kung Elessars dekret gränsen till alvernas område går.

Skogshuggarna går ständigt över gränsen och varken utbyggdsjägarna eller alverna verkar kunna göra något åt det. En morgon kommer dock en vid första anblick tom kanot flytande nedför floden till det lilla skogshuggarsamhället ”Sista bron”, en kanot vars historia skulle komma att innebära stora förändringar.
Det huvudsakliga temat på äventyret, liksom i princip allt som Tolkien skrivit, är hur de fria folkens högmod och girighet leder dem på fall.

Played at

SnöKon (2004)


Send corrections for this page