Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English
Login:
Choose language:

daennbsv

Korsfærd

RPG system: Live

Organized by

Einherjerne

By

OrganizerMarianne Bjørnsholm
OrganizerNikoline Gilså

Description

Efter en blodig borgerkrig i deres hjemland, blev de tabende stormænd forvist og måtte med kors i hånd søge nye områder i de hedenske Venderes rige. Efter en blodig krig mod venderne, er de kristne stormandsslægter nu sejrrige. Blandt venderne er kun de tilbage der valgte at samarbejde og lade sig kristne, frem for at dø.
Krigen er ovre, men stridighederne er ikke forbi, når stormandsslægterne mødes for at fordele magten.

Der er ikke jord nok til alle. Hvem skal lede det nye rige, og hvem er egentlig ven eller fjende når forhandlingerne går i gang?
Samtidig står de resterende venderæter med et valg. Skal de bejle til stormandsslægterne, og måske genvinde den status de havde engang, eller skal de følge deres traditioner og de stemmer der hvisker i skoven om de gamle guder?

Stormandsslægt eller venderæt, alle har mulighed for at forme deres egen skæbne til Korsfærd, når et nyt rige skal skabes fra asken.

Runs

8. - 11. August 2019, Forlev Spejdercenter, Skanderborg

Links

Hjemmeside: http://sommerscenariet.dk/
Scenariets Facebook-gruppe: https://www.facebook.com/groups/593203197743474/Send corrections for this page