About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

A Place Called Home

(AKA: En plats vi kallar hemma)

RPG system: Blackbox Larp
Genre: Drama
Participants: 5 players

By

OrganizerAndreas Markehed

Download

PDF Scenario [Swedish] (0.2 MB)

Description

A family devastated by the death of a parent gets an unwelcome visit by a shadow from the past. How will a family held together by lies survive when the lies no longer can sweep their problems under the carpet? We explore how a family deals with loss, and post traumatic stress. The family will be both their comfort and the source of their troubles.

En familj som förlorat en förälder får ett ovälkommet besök från det förflutna. Hur kommer en familj som hålls samman av lögner överleva när lögnerna inte längre kan sopas under mattan? Vad gör man när familjen både är roten till deras problem och deras största tröst? Vi utforskar hur en familj hanterar förlust, och posttraumatiskt stress.

❤ Ett familjedrama fyllt av kärlek och konflikter i en kultur du förmodligen inte är bekant med.

Played at

Prolog (2016)
Blackbox Cph VI (2016)


Send corrections for this page