About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Pesten (Fønix)

Genre: Fantasy

By

✏️Merlin P. Mann
🎨Caspar Vang

Description

Spilpersonerne befinder sig i en større handelsby i tiden op til en af årets store højtider. Højtiden var oprindeligt en religiøs begivenhed med store offergaver til guderne, men efterhånden har den, til præsteskabets store fortrydelse, udviklet sig til en overdådig drukfest uden tanke til de støvede gamle guder. Højtiden er blevet et stridspunkt mellem det populistiske bystyre og det strenge præsteskab.

Spilpersonerne får lov at opleve dette orgie i druk og hor, og de kommer i festligt lag med garnisonslederen, der inviterer dem til nogn af de værste løjer.

Næste dag kommer tømmermændene. Der er udbrudt pest i byen! Præsterne kalder det gudernes hævn over byens kætterske styre. Samtidig må garnisonen til at bremse pestene udbredelse. Lederen beder indgående (og med stor belønning i sigte) spilpersonerne om hjælp til dette lidet misundelsesværdige hverv.

Articles

Få Dem På Krogen - Pesten Page 25 Fønix nr. 11 (December 1995/Januar 1996) Fønix

TriviaSend corrections for this page