About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Locations
Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Frøer og andre monstre

(AKA: AD&D Hold (VC6))

RPG system: AD&D

By

✏️Flemming R. P. Rasch

Download

PDF Scenario [Danish] (0.2 MB)

Description

Hold AD&D, ikke at forveksle med holdvis tilmelding på AD&D turneringen, er en alternativ AD&D turnering, hvor man kan være rimelig sikker på at få plads.

Tilmeldingen sker holdvis og skal omfatte en DM og helst 5 spillere. DM'erne vil så blive fordelt på de tilmeldte hold på den mest hensigtsmæssige måde. Ingen selve spillet vil der være en breefing for DM'erne, hvor diverse papirer bliver udleveret og gennemgået samt spørgsmål besvaret. For ikke at give DM'erne mulighed for at informere deres eget hold, vil spillet gå i gang umiddelbart herefter.

De tilmeldte DM'ere skal være fortrolige med de fleste af reglerne for AD&D, men vigtigst: have god turine i at køre et scenario.

PC'er er en fighter, en ranger, en magicuser, en druid og en assassin. Det vil være bedst med 5 spillere, men det er tilladt med to spillere om en figur eller en spiller med to figurer. Den tilladte holdstørrelse bliver da 4-6 spillere + 1 DM.

Vurderingen foregår ved et møde efter spillet, hvor de enkelte holds præstationer bliver sammenlignet udfra DM'ernes noter og hukommelser. Der kan desværre ikke lægges så meget vægt på selve rollespillet, da dette er meget svært at sammenligne.

Der vil blive gjort brug af forskellige simplificeringer af reglerne for at udjævne tilfældighederne lidt.

Scenario'et foregår ca. det samme sted og med de samme personer som på Viking-Con IV. (Der er gået to år, så de er nu omkring niveau 8.)

I år har det noget at gøre med frøer.

Played at

Viking-Con 6 (1987)

LinksSend corrections for this page