Alexandria

About Alexandria
Submit corrections
Contact us

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
The Jost Game
Blog feeds

Awards

In English

Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

Himmelfald

RPG system: City of Mutants
Genre: Efterforskning
Participants: 4-5 players

By

✏️Peter Buch Mortensen

Description

For omkring ti år siden vågnede omkring en procent af alle mennesker med superkræfter. Af den ene eller den anden art. En procent af alle mennesker betyder også en procent af alle forbrydere. Der er derfor oprettet politigrupper bestående udelukkende af mennesker med superkræfter, for at imødegå den nye trussel. I er en sådan gruppe.

Played at

CONg Gulerods d. 2's store vinterfest (2011)


Send corrections for this page