Alexandria

Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Choose language:

dadeennbsv

The Nephilim (DrageCon 3)

RPG system: Nephilim

By

✏️Rose Borg

Description

“When man began to multiply on the face of the land and daughters were born to them, the sons of God saw the daughters of man that they were fair and they took them wives of all which they chose. Then the LORD said, “My Spirit shall not abide in man forever, for he is flesh: his days shall be 120 years.” The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of man and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, the men of renown.”
(Genesis 6:1-4 Standard Version)

Mange kristne er ikke begejstrede for påstanden om at ”the sons of God” (engle) blev gift og/eller fik børn med døtre fra menneskenes æt. Dette kan til dels være årsagen til de mange forskellige fortolkninger og forklaringer der prøver at redegøre for hvem eller hvad the Nephilim er. Teorierne er mange, men ingen stemmer overens med de eventyr som vi skal på…

I forgangne tider har du levet flere gange. Dine slaver byggede den store pyramide til ære for dig og din død. Du døde for Jerusalems synder. Du mistede dit hoved for at foreslå at folket kunne spise brød til.

Du er Nephilim- halvgud, profet, helgen og magiker fra fortiden. Atter finder du dig selv reinkarneret, du fortsætter din kamp for lærdom og oplysning. Du slås mod ældgamle sekter og okkulte samfund der forsøger at slå dig ihjel og stjæle selve din livsessens.

Played at

DrageCon 3 (2006)


Send corrections for this page