Alexandria

About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Hvide-Krist kommer

RPG system: Viking [dk]

By

✏️Erik Thygesen

Description

De næste 14 dage skulle blive årets højdepunkt. Altinget ville samles på Thingvellirsletten. Købmænd og frem for alt Islands guder med deres store følger ville stille deres farverige telte op. Lovsigemande ville fremsige loven fra lovbjerget og de igennem året opståede konflikter ville blive løst efter denne. Men alle vidste at altinget i år skulle afholdes i skyggen af Kong Olav Trygvesson af Norge, der med sin Hvide-Krist havde knust guderne i Norge og nu rakte sine blodige hænder ud efter Island...

Played at

Chop Con (1993)


Send corrections for this page