About Alexandria
Give a hand: To-do
Submit corrections

Search for a game
Tags
Alexandria in numbers

Calendar
Blog feeds
Awards
The Jost Game

Contact us
Privacy policy
Login:
Language icon Choose language:

dadeennbsv

Vedr. Mercura 66 IV(Drir)

RPG system: Space Master

Description

Rapport til Hertuginde Ayna Tavrich Detzeer
Journal nr. 279469547/92235-W1-87

Da opførelsen af TAR 419 og den præliminære undersøgelse er tilendebragt vil de opfølgende forskningshold kunne landsættes i det omfang De finder det fornødent.

Yderligere kan det bemærkes, at der under arbejdet er blevet observeret et ukendt stationært fartøj, tilsyneladende af ældre oprindelise. DA der ikke er foretaget videre i denne forbindelse kan der ikke p.t. med sikkerhed siges noget om fartøjets oprindelse eller formål.

Deres tro tjener

Sir Stefen Robeshov

Played at

Fastaval (1989)


Send corrections for this page